Παρουσίαση αναμνηστικού λευκώματος γυμνασίου Τσοτυλίου την Κυριακή 14 Αυγούστου.