1ο αντάμωμα απανταχού Ροδιανιωτών το Σάββατο 6 Αυγούστου.