Πανηγυρίζει 6 & 7 Αυγούστου ο Ι.Ν. Αγ. Νικάνορα Κοζάνης.