Γιορτή Μανουριού, την Πέμπτη 11 Αυγούστου, στη Βλάστη Εορδαίας