Σχόλιο αναγνώστη στο kozan.gr. “Koζάνη: Στα πρώτα 100 μέτρα του χωματόδρομου που ονομάζεται Βαντσιόστρατα έχει δημιουργηθεί μία χωματερή από την παράνομη απόρριψη σκουπιδιών”.