Διήμερο αθλητικών εκδηλώσεων στην Λευκοπηγή Κοζάνης, 2 & 3 Σεπτεμβρίου