Η περιφορά της εικόνας της Παναγίας στους κεντρικούς δρόμους του Βελβεντού.