Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Εορδαίας «Ο ΑΧΙΛΛΕΥΣ» προέβη στην απελευθέρωση φασιανών για την ενδυνάμωση της πανίδας στην περιοχή της Εορδαίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Τεχνική Έκθεση Εμπλουτισμού Βιοτόπων.