Το νερό…νεράκι λέμε στα νεκροταφεία Βατερού. Όλες οι βρύσες που υπήρχαν περιμετρικά δε λειτουργούν πλέον κι αυτό γιατί με πρόσχημα ότι το χειμώνα κάποιοι τις ξεχνούν ανοιχτές και παγώνουν τα νερά. Έτσι λοιπόν ήρθαν κάποιοι, από το Δήμο Κοζάνης νομίζω (δεν το ξέρω με σιγουριά), απομόνωσαν κάποιους σωλήνες διακόπτοντας τη ροή κι έτσι νερό δεν υπάρχει εκτός από την κεντρική βρύση. Πώς θα πλύνει κάποιος το τάφο του συγγενή του αν χρειαστεί: Θα κουβαλά κουβάδες από τη μια άκρη στην άλλη; Θα αποκαταστήσει κανείς το πρόβλημα γιατί η κατάσταση είναι τραγική.