Στην Σκήτη Κοζάνης κοντά στο Κοινοτικό κατάστημα κάτω από το μετασχηματιστή όπως βλέπετε και στην φωτογραφία λείπει το καπάκι ασφαλείας. Η απόσταση από το έδαφος είναι 2 μέτρα κι υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.