Συνεχίζονται οι εργασίες για την τοποθέτηση οπτικών ινών στην πόλη της Κοζάνης. Σημερινές φωτογραφίες.