Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, απόφαση για κόψιμο δέκα (10) δένδρων στο Κολυμβητήριο του Δήμου Κοζάνης έλαβε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κοζάνης. Στo πλαίσιo εκτέλεσης του έργου «Στατική αποκατάσταση μεταλλικού φέροντος οργανισμού του Κολυμβητηρίου Κοζάνης», πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος των δέντρων, που φύονται πέριξ της κατασκευής αυτής, από το Τμήμα Πρασίνου και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Διαπιστώθηκε ότι σε παρτέρι στη νοτιοανατολική πλευρά του κολυμβητηρίου φύονται εννέα (9) τούγιες και μία (1) ακακία (Acacia sp) στο ανατολικό παρτέρι και δικαιολογείται η κοπή τους για τους παρακάτω λόγους:


Πέντε (5) από τις τούγιες φύονται πλησίον του γηπέδου του κολυμβητηρίου και οι περισσότερες σε απόσταση μικρότερη του ενός (1) μέτρου. Ειδικότερα, η μία από αυτές γειτνιάζει με τη γωνία του κατασκευαζόμενου κτιρίου, αλλά και με τη γωνία του τοιχίου της περίφραξης, στις υπόλοιπες η κόμη τους βρίσκεται σε ελάχιστη απόσταση από τον υπό κατασκευή σκελετό του κτιρίου, ενώ η τούγια στην άλλη άκρη του κτιρίου έχει κλίση προς αυτό. Η διατήρηση των δέντρων θα προκαλέσει ζημία, με την πάροδο του χρόνου, αφ’ ενός στο δάπεδο του κτίσματος, λόγω της αύξησης του ριζικού τους συστήματος, αφ’ ετέρου στην οροφή με την αύξηση της κόμης των (ΦΩΤΟ 16).

Τα δέντρα έχουν ήδη κλαδευτεί, προκειμένου να μην παρεμποδίζονται οι απαιτούμενες εργασίες από τους κλάδους τους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η κόμη τους να έχει περιοριστεί στο ανώτερο τμήμα και κατά συνέπεια να έχει μετακινηθεί προς τα επάνω το κέντρο βάρους τους. Επιπλέον, το ριζικό τους σύστημα έχει πληγεί και περιοριστεί κατά την εκτέλεση των εργασιών εκσκαφής. Η κατάσταση αυτή των δέντρων τα καθιστά επικίνδυνα για πτώση, ειδικά κατά τη διάρκεια έντονων καιρικών συνθηκών. Τα δέντρα αυτά δεν επιδέχονται άλλων επεμβάσεων κλαδέματος.

Οι υπόλοιπες τέσσερις (4) τούγιες φύονται ακριβώς δίπλα από το τοιχίο της περίφραξης, που σημαίνει ότι το ριζικό τους σύστημα έχει πληγεί, περιορίζεται δυσανάλογα και μπορεί να αναπτυχθεί μόνο προς μία μεριά. Αυτό δημιουργεί προβλήματα στατικότητας κατά την ανάπτυξη των δέντρων (ΦΩΤΟ 5).

Στην ακακία έχει πληγεί ο κορμός της, οι διακλαδώσεις της είναι φτωχές, ο χώρος για την ανάπτυξή της περιορισμένος, ενώ η επέμβαση για κλάδεμα αυτής μπορεί και να την ξεράνει (ΦΩΤΟ 7).

Σύμφωνα με την υπηρεσία, η απομάκρυνση των δέντρων θα εξαλείψει τον μελλοντικό κίνδυνο πρόκλησης ζημιών ή πτώσης αυτών, που αυξάνεται με δυσμενής και όλο και πιο ακραίες καιρικές συνθήκες (χιονοπτώσεις, βροχοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους) και θα αποφευχθούν πιθανές υλικές ή και σωματικές βλάβες. Στην έκταση του συγκεκριμένου αύλειου χώρου του κολυμβητηρίου, έκτασης περίπου 1.300 τ.μ., φύονται ήδη άλλα δώδεκα (12) δέντρα. Συνεπώς, εξασφαλίζεται ο ελάχιστος υποχρεωτικός αριθμός δέντρων, όπως αυτός ορίζεται στις διατάξεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού (Υπ. Απόφαση 3046/304/1989 (Δ ́59). Παρόλα αυτά, θα γίνει φύτευση πέντε (5) νέων δέντρων, με εγκατάσταση του απαιτούμενου αρδευτικού δικτύου, προκειμένου να αναβαθμιστεί λειτουργικά ο χώρος με τη δημιουργία χώρων σκίασης, αλλά και αισθητικά.

Το συγκεκριμένο θέμα αναμένεται να έρθει για τελική απόφαση στο Δ.Σ. Κοζάνης