Έναρξη εγγραφών στα τμήματα του Συλλόγου φίλων μουσικής “Βελβεντινές φωνές”