Ο ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 3,1- 3,2 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΝΟΜΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 8/06/2017 ΩΡΕΣ ΑΠΟ 17:00 ΜΜ ΕΩΣ 19:00 ΜΜ ΣΤΟ ΚΑΦΕ ΑΒΑΝΤΖΟ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΥ ΒΙΒΛΒΙΑΡΙΟΥ
  • ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε1 Η Ε3
  • ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΙΒΑΝ
  • ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΦΙΧ
  • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΑΕΕ ΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.1599/