Πεπραγμένα της δημοτικής αρχής:

1.Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης.

2.Αντικατάσταση κουφωμάτων κοινοτικού Καταστήματος.

3.Κατασκευή παιδικής χαράς.

4 Διάνοιξη και καθαρισμός αγροτικών δρόμων.

5 Κατασκευή φρεατίου συγκέντρωσης όμβριων υδάτων. 

6.Κατασκευάστηκε Κιόσκι για τον μορφωτικό Σύλλογο.

Αιτούμενα τοπικής κοινότητας:

1. Αποκατάσταση οδοποιίας εντός οικισμού, λόγω αλλαγής δικτύου ύδρευσης. 

2. Επισκευές και στεγανοποίηση όπου έγινε αντικατάσταση κουφωμάτων.

3. Εκπόνηση μελέτης αρδευτικού Τριγωνικού. 

4. Ανακατασκευή κεντρ. Πλατείας και πεζοδρόμηση με πλακόστρωτα του κεντρικού δρόμου. 

5 Αλλαγή κουφωμάτων Δ. Σχολείου. 

6. Τοποθέτηση καθισμάτων στο Κιόσκι του μορφωτικού Συλλόγου.

7. Αποκατάσταση οδικού άξονα μέχρι διασταύρωση.