Ο Δήμαρχος Αμυνταίου Α. Μπιτάκης ανακάλεσε τους αντιδημάρχους, κ. Κιοσέ Παναγιώτη του Χαρίλαου και του κ. Σαργιαννίδη Παύλου του Σωτηρίου από την θέση των Αντιδημάρχων Αμυνταίου και μεταβίβασε τις αρμοδιότητές τους σε άλλους Αντιδημάρχους. Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση που σας παρουσιάζει το kozan.gr οι λόγοι είναι οι εξής:

α. Την έμπρακτη διαφοροποίηση των αντιδημάρχων από τις επιλογές της διοίκησης του δήμου σε ζήτημα καθοριστικής σημασίας για τα συμφέροντα του.


β.
Τη διαπίστωση ότι με τις ανωτέρω ενέργειες οι δύο αντιδήμαρχοι απώλεσαν την εμπιστοσύνη του δημάρχου και την ικανότητα να τον συνδράμουν στην άσκηση των καθηκόντων του, με συνέπεια να έχει ματαιωθεί στην πράξη η αποστολή που ο νόμος αναθέτει στους αντιδημάρχους, δηλαδή την επικουρία του δημάρχου.

γ. Την ανάγκη αποτελεσματικής άσκησης των καθηκόντων της δημοτικής αρχής (άρθρο 58 παρ. 1 Ν 3852/2010), η οποία προφανώς δεν ικανοποιείται με τη δράση αντιδημάρχων που αμφισβητούν ή απαξιώνουν τα κίνητρα του δημάρχου και των επιλογών του.

KΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ