Ταξιδεύουν στο μέλλον στο Δήμο Βελβεντού. Ενώ έχουμε Δευτέρα 26/9, στο Δήμο Βελβεντού η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε ΗΔΗ – άγνωστο με ποιο μαγικό τρόπο – αύριο Τρίτη 27/9 και μάλιστα έλαβε ομόφωνη απόφαση.

Πάντως δε φαίνεται για κάποιο τυπογραφικό λάθος καθώς κι από την πρόσκληση στα μέλη της Ο.Ε. αναφέρεται: “Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βελβεντού την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022 στις 13:00 π.μ. δια ζώσης ή και με τηλεδιάσκεψη με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης” και φαίνεται ξεκάθαρα πως η συνεδρίαση είναι προγραμματισμένη για αύριο Τρίτη 27/9. Τώρα πως χωρίς να έχει γίνει ακόμη η συνεδρίαση φαίνεται ότι έχει γίνει και μάλιστα έχει ληφθεί ΗΔΗ απόφαση κι ΟΜΟΦΩΝΗ είναι άξιον απορίας.