Πίσσα σκοτάδι, τις τελευταίες δύο εβδομάδες, η οδός Τραπεζούντος στην Πτολεμαΐδα.