Μεγάλο Παν-Φλωρινιώτικο Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας για το κόστος θέρμανσης την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου.