Ανέλαβε καθήκοντα, ως επικουρικός ειδικός ορθοπεδικός γιατρός, στο Τμήμα Ορθοπαιδικής, ο κ. Ζήσης Χριστόφορος