Στην τοποθέτησης Προϊσταμένων στις Διευθύνσεις Δασών και Δασαρχεία της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών πλήρωσης των θέσεων προχώρησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Σε ό,τι αφορά την Δ. Μακεδονία:

Tοποθέτηση του Ζυγούρα Αθανάσιου του Αθανασίου, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών Δασολόγων με βαθμό Α’, στη θέση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δασών Καστοριάς.
Tοποθέτηση της Γλούφτση Σοφία του Χρήστου, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών Δασολόγων με βαθμό Α’, στη θέση Προϊστάμενης της Διεύθυνσης Δασών Φλώρινας.
Τοποθέτηση του Στέφου Κωνσταντίνου του Νικολάου, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών Δασολόγων με βαθμό Α’, στη θέση Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Δασών Γρεβενών.
Τοποθέτηση του Τσίμπλινα Δημήτριου του Θεοδώρου, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών Δασολόγων με βαθμό Α’, στη θέση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δασών Κοζάνης.

Όλη η απόφαση εδώ