Για άλλη μία φορά ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Αιμοπεταλιοδοτών Σταγόνα Ελπίδας, μέλος της ΠΟΣΕΑ, συμμετέχει στην Αμφικτιονια των συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών της Π.Ο.Σ.Ε.Α με σκοπό την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλους τους εμπλεκόμενους επιστήμονες με σκοπό την γνώση και όσο είναι δυνατόν καλύτερη ενημέρωση των εθελοντών αιμοδοτών.