Φωτογραφίες ημέρας από την σημερινή εικόνα της στέγης του δημαρχείου Σερβίων