Προσωρινός πίνακας διοριστέων ατόμων Προστασίας του Ν2643/98 οι οποίοι είχαν κάνει αίτηση στη Προκήρυξη του ΟΑΕΔ – ΚΠΑ2 Κοζάνης με Αρ. Πρωτ. 6402/31-08-2021 στην Επιτροπή του ‘Άρθρου 9 του Ν2643/98 με έδρα την Κοζάνη (οι θέσεις αφορούν τους Νομούς Κοζάνης, Καστοριάς, Γρεβενών και Φλώρινας). Οι πίνακες των προσωρινών αποτελεσμάτων με τους επιτυχόντες, επιλαχόντες και απορριπτέους υπάρχουν στο site της ΔΥΠΑ https://www.dypa.gov.gr