Σε πρόσφατη συνάντηση του Βουλευτή Ν. Κοζάνης κ. Γιώργου Αμανατίδη στο γραφείο του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της ΔΕΗ κ. Γιώργου Στάσση, παρουσία του Αναπληρωτή Διευθύνοντα Συμβούλου της ΔΕΗ κ. Γιάννη Κοπανάκη και του Δημάρχου Κοζάνης κ. Λάζαρου Μαλούτα συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην περιοχή και ειδικότερα:

  1. Η υπογειοποίηση των γραμμών υψηλής τάσης που διασχίζουν το νέο οικισμό της Ποντοκώμης.

Επαναδιατυπώθηκε ότι είναι μεγάλα τα προβλήματα που επιφέρει η εκκρεμότητα αυτή στην υλοποίηση των έργων υποδομής, που βρίσκονται σε εξέλιξη και θα πρέπει να ολοκληρωθούν το συντομότερο και αντίστοιχα στην έκδοση αδειών δόμησης για ανέγερση των κατοικιών.

Προτάθηκε από τη ΔΕΗ η εφαρμοστέα διαδικασία για την επίλυση του θέματος με επισπεύδοντα την ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.

  1. Η συμμετοχή των πολιτών της περιοχής σε ποσοστό μέχρι 5% στο Μετοχικό Κεφάλαιο των εταιρειών που θα κατασκευάσουν τα μεγάλα φωτοβολταϊκά έργα στα ορυχεία της ΔΕΗ.

Επί του θέματος συναφής είναι και η επιστολή του Βουλευτή (εδώ).

Η ΔΕΗ, όπως άλλωστε είχε δηλώσει παλαιότερα ο Πρόεδρός της, θα ενεργοποιήσει τη δυνατότητα αυτή στην κατάλληλη στιγμή σε συνδυασμό και με την έναρξη των διαδικασιών κατασκευής των έργων αυτών.

                                                                              Αθήνα, 3/10/2022

                                                                              Από το γραφείο του

Βουλευτή Ν. Κοζάνης – ΝΔ

                                                                              Γιώργου Αμανατίδη