Προκήρυξη για την πρόσληψη 125 ατόμων (8μηνα) στον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου

Ανακοίνωση ΣΟΧ 4/2022 για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου

Παράρτημα

Αίτηση