Το Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Κυριών Κοζάνης, καλεί ‘όλα τα μέλη και τους φίλους σε Γενική Συνέλευση την 9η Οκτωβρίου 2022,ημέρα Κυριακή  και  ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα του Μπλιούρειου Εκκλησιαστικού Ιδρύματος, για την διενέργεια εκλογών προς ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η εκλογή θα επαναληφθεί την 16η Οκτωβρίου 2022 την ίδια ώρα, στην ίδια αίθουσα.

                                                                                          Για  το Δ.Σ.

                                                                                         Η Πρόεδρος

                                                                                     Στ. Παναγιωτίδου