Πρόσκληση Πανηγύρεως καὶ Ὑποδοχῆς Τιμίου Ξύλου στον Ι. Ν. Αγίου Στεφάνου Πτολεμαΐδας καὶ Ὁσίας Παρασκευῆς τῆς Ἐπιβατινῆς από 13 έως και 17 Οκτωβρίου.