Μια εκ των πολλών ομάδων καταδρομης-σκύλων στην Ακρινή Κοζάνης. Ήδη έχει γίνει μια επίθεση σκύλου σε ανήλικο παιδί στον οικισμό. Στις γειτονιές που είναι εγκατεστημένες οι αγέλες ακόμη και ο ύπνος είναι πλέον είδος πολυτελείας, δεν αναφέρω καν την μετακίνηση στους δρόμους δίχως ασφαλές όχημα. Ίσως τοπικοί και δημοτικοί άρχοντες ήρθε η ώρα να ασχοληθείτε λιιιιιγο πιο σοβαρά με το θέμα;”