Σήμερα πραγματοποιήθηκαν μέρη του γυρίσματος του νέου διαφημιστικού σποτ της εταιρείας κατεψυγμένων τροφίμων ΑΛΦΑ. Σε λίγο καιρό, το διατηρητέο κόσμημα σχολείο μας, θα προβάλλεται σε όλη την Ελλάδα! Εδώ μαζί με την Ομάδα Παραγωγής της FeelMe Films για την alfa!