Ζητείται Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός ΤΕΙ ή εναλλακτικά Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕΙ για θέση βοηθού Αρχιμηχανικού σε βιομηχανική εγκατάσταση.

Επιθυμητή αλλά όχι υποχρεωτική γνώση αγγλικών και σχετική προϋπηρεσία.

Υπεύθυνος : Αριστείδης Αφεντουλίδης

Κοζάνη. Τηλ. 6945107980

Βιογραφικά στο : [email protected]