Συνεχίζονται οι δειγματοληψίες στην λίμνη Πολυφύτου από το Εργαστήριο Ιχθυολογίας του Τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ. Σήμερα έγιναν οι δειγματοληψίες φυσικοχημικών παραμέτρων και eDNA (περιβαλλοντικού DNA). Αύριο ακολουθούν οι δειγματοληψίες για την εκτίμηση της σχετικής αφθονίας των ειδών με κλασσικά αλιευτικά εργαλεία. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι η 3η κατά σειρά δειγματοληψία με την επόμενη να προγραμματίζεται για τον Νοέμβριο. Οι δράση αυτή γίνεται με την χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ 2014-2020, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας, Καινοτομία στην Αλιεία.