Ξεκίνησαν τη λειτουργία τους τα πρώτα χειρουργεία ημέρας, για πρώτη φορά από την έναρξη λειτουργίας του νοσοκομείου, σε επεμβάσεις καταρράκτη με τη μέθοδο φακοθρυψίας.