Τον Μάιο που μας πέρασε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας εκτίμησε τα υπερκέρδη των παραγωγών Η/Ε για το εξάμηνο Οκτώβριος 2021 – Μάρτιος 2022 σε 927 εκατομμύρια ευρώ.
Αυτό μάλλον δεν πολυάρεσε στους παραγωγούς και τους προμηθευτές με αποτέλεσμα να πιέσουν για να αφαιρεθούν μετά από απαίτησή τους οι εκπτώσεις που πρόσφεραν κατά την προμήθεια.
Αποτέλεσμα: Τα υπερκέρδη να επανυπολογιστούν από τη ΡΑΕ και να περιοριστούν σε ένα ποσό της τάξης των 590 εκατομμυρίων ευρώ.
Την Πέμπτη βγήκε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σκρέκας και δήλωσε ότι η Ανεξάρτητη Αρχή τα επαναπροσδιορίζει σε 373,55 εκατομμύρια ευρώ.
Έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση αν δεν προκύψει άμεσα η αναδρομική φορολόγηση τους, πράγμα απίθανο γιατί απαιτείται ο έλεγχός τους από ορκωτούς λογιστές, αν επανεκτιμηθούν φοβάμαι ότι θα βγει χρεώστης το ελληνικό Δημόσιο και θα χρειαστεί να επιστρέψει χρήματα στο ολιγοπώλιο.
Εκεί που μας χρωστούσανε μας πήραν και …. που λέει και ο θυμόσοφος λαός.
Εντωμεταξύ είναι περισσότερο από βέβαιο ότι η ληστεία έχει ξεπεράσει τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ και ο υπολογισμός της κερδοσκοπίας γίνεται εκ του πονηρού για το διάστημα Οκτώβριος 2021 – Μάρτιος 2022, ενώ θα έπρεπε να γίνεται τουλάχιστον για το διάστημα Ιούλιος 2021 – Ιούνιος 2022.
Τελικά η ΡΑΕ επιτελεί το σκοπό της σύστασής της;
Ασκεί τις αρμοδιότητες και εκτελεί τα καθήκοντα του άρθρου 5 του ν. 2773/99;
Και κυρίως λειτουργεί ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή με διοικητική αυτοτέλεια και προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία προστατεύοντας τους καταναλωτές;