Η εταιρεία DIOSCURIDES (ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΖΙΜΙΚΑΣ ΙΚΕ) και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας διοργάνωσαν ημερίδα την Κυριακή 6 Νοεμβρίου στο Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαΐδας. H ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του έργου «ΕΝΘΥΛΑΚΩΣΗ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: α)ΒΙΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ β)ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ γ) ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας», ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 01 : «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας», Επενδυτική Προτεραιότητα 1.b. Στόχος της ημερίδας ήταν η παρουσίαση και η διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και ιδανική ευκαιρία συζήτησης για τη συνέχιση και επέκταση της κεντρικής ιδέας του έργου καθώς και της δημιουργίας συνεργασιών μεταξύ εταιριών, καλλιεργητών και εκπαιδευτικών/ερευνητικών ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στο χώρο των τροφίμων (cluster).