Με την κατασκευή νέας, σύγχρονης τεχνολογικά, δεξαμενής ύδρευσης την υλοποίηση σημαντικών έργων και παρεμβάσεων στις υποδομές, η Δημοτική αρχή επιλύει, ένα προς ένα τα χρόνια προβλήματα που απασχολούσαν την κοινωνία του Βαθυλάκκου, για δεκαετίες.

Παιδική χαρά, γήπεδα 5×5, διάνοιξη κεντρικού δρόμου(δεν υπήρχε δυνατότητα πρόσβασης στους κατοίκους για χρόνια) αλλά και την βελτίωση των αθλητικών υποδομών που υπήρχαν, αποδεικνύουν πως όταν υπάρχει ενδιαφέρον για την πρόοδο μιας τοπικής κοινωνίας και ευήκοα ώτα εκ μέρους της Δημοτική αρχής, το αποτέλεσμα είναι ιδιαιτέρως θετικό.

 

                                                                          Ο αν. Πρόεδρος

                                                                 ΓΕΏΡΓΙΟΣ Μ. ΠΑΤΑΠΟΥΔΗΣ