Έναρξη λειτουργίας του ιατρείου της παιδιάτρου Βασιλικής Πλατιά  στην Κοζάνη.