Ετήσιος χορός του συλλόγου “Φίλοι της Παράδοσης” την Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου.