Το πρώτο χιόνι και στο Λιβαδερό του Δήμου Σερβίων. Σημερινές πρωινές φωτογραφίες από την Μαρία Γκουτζιομήτρου