Σημερινές φωτογραφίες από τις εργασίες τοποθέτησης της φάτνης στην κεντρική πλατεία Κοζάνης.