Τα κάλαντα των Χριστουγέννων από το μουσικό σχολείο Σιάτιστας στο Δημαρχείο