Αισθητική αναβάθμιση στο ΜΕΤΟΧΙ. Ένα έργο του Δήμου με χρηματοδότηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ στο δρόμο της ολοκλήρωσης με αλλαγή των κουφωμάτων (πόρτες, παράθυρα), με επισκευή και αλλαγή κεραμιδιών στη στέγη και εκκρεμούν οι χρωματισμοί της εξωτερικής τοιχοποιίας.