Ο Ποντιακός & Μικρασιατικός Σύλλογος Καρυοχωρίου «Ο Πρόσφυγας» αναβίωσε για μία ακόμα χρονιά το δρώμενο των Μωμό’ ερων στο Καρυοχώρι.