Παραμονή Πρωτοχρονιάς στον Παλιό το Μύλο στην Άνω Κώμη Κοζάνης.  Συνεχίζονται οι κρατήσεις.