Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες

1. Αικατερίνη Δαδαμόγια του Γεωργίου, ως χωρικός Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
2. Σωτήριος Βόσδου του Θεοδώρου  ως χωρικός Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.
3. Δέσποινα Κοζατσάνη του Γεωργίου  ως χωρικός Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
4. Αθανάσιος Φωλίνας του Ματθαίου, ως χωρικός Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.

Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες

1. Τον Μακρυγιάννη Μενέλαο του Παναγιώτη, με τομέα αρμοδιότητας Διοίκησης και Οικονομικού.
2. Τον Μαργαρίτη Γεώργιο του Παναγιώτη,  με τομέα αρμοδιότητας Δημόσιας Υγείας.
3. Τον Τσιούμαρη Γρηγόριο του Θεοδώρου με τομέα αρμοδιότητας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.
4. Τον Μάνο Θωμά του Χρήστου, με τομέα αρμοδιότητας, Πολιτικής Προστασίας, Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής, Περιβάλλοντος και Υποδομών.
5. Τον Χατζηζήση Λάμπρο του Ιωάννη με τομέα αρμοδιότητας Αγροτικής Ανάπτυξης.
6. Την Ντιό Ευφροσύνη του Νικολάου,   με τομέα αρμοδιότητας Μεταποίησης, Επιχειρηματικότητας και Ισότητας.
7. Τον Κιάνα Στέργιο του Μενέλαου με τομέα αρμοδιότητας Ψηφιακής Μετάβασης, Πράσινου Μετασχηματισμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Καινοτομίας.
8. Τον Βαβλιάρα Γεώργιο του Σπυρίδωνα,  με τομέα αρμοδιότητας Ανάδειξης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Απασχόλησης.

Η θητεία των ανωτέρω ισχύει από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως και 31-12-2023