Οι υλοτόμοι της Δυτικής Μακεδονίας κάνουν ότι μπορούν για να ανταποκριθούν ταυτόχρονα στις αυξημένες ανάγκες των πολιτών και στις ανάγκες του δάσους.