Συνάντηση στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, με τον πρύτανη Θεοδουλίδη Θεόδωρο και τους αντιπρυτάνεις Σαριαννίδης Νίκο και Ιορδανίδη Γιώργο. Ανταλλάξαμε ευχές για την νέα χρονιά και συζητήσαμε δράσεις και θέματα που αφορούν την λειτουργία αλλά κυρίως τις νέες προοπτικές ανάπτυξης του Πανεπιστημίου μας.