Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ποντοκώμης Γιώργος Πηλιανίδης, ενημερώνει για όλες τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα της μετεγκατάστασης της Ποντοκώμης.