Ο καθαγιασμός των υδάτων στη λίμνη Σισανίου από το Μητροπολίτη Σισανίου & Σιατίστης κ.κ. Αθανάσιο.