Ζητείται από επιχείρηση που εδρεύει στην Κοζάνη, άτομο για γραμματειακή υποστήριξη ηλικίας από 18 έως 29 ετών, απόφοιτο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με τίτλο σπουδών που αποκτήθηκε εντός της προηγούμενης τετραετίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο [email protected]

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2461025001.